Beprapo s.r.o.

PO


Poradenská a metodická činnost v oblasti požární ochrany ( dále jen PO )

– poradenské služby v oblasti prevence a represe požární ochrany od odborně způsobilé osoby

– vypracování a vedení dokumentace PO dle platné legislativy

– pracování směrnic a příkazů vedoucího organizace na jednotlivé výrobní a nevýrobní úseky

– postupná plnění opatření ze zpracovaného posouzení požárního nebezpečí

– zpracování, dopracování a přepracování posouzení požárního nebezpečí

– zpracování a aktualizování požárních řádů pracovišť se zvýšeným požárním nebezpečím a vysokým

požárním nebezpečím

– zpracování poplachových a evakuačních plánů, požárních poplachových směrnic

– zpracování operativních plánů a operativních karet ( dokumentace zdolávání požárů )

– založení a vedení požárních knih.

Techniko-organizační služby

– vypracování požárně bezpečnostních řešení ke kolaudačnímu řízení

– kontroly a revize ručních hasících přístrojů

– stanovení analýzy požárního a ekonomického rizika

– provedení preventivních prohlídek a kontrol v provozech a u technologických zařízení dle požárního

posouzení objektů

– provedení výpočtu potřeby ručních hasících přístrojů a požární vody ( dle technické zprávy požární ochrany )

– zastupování ve správním řízení.

Vzdělávací a školící činnost

– školení PO vedoucích zaměstnanců

– školení PO zaměstnanců

– školení požárních hlídek

– školení preventistů

– vstupní školení zaměstnanců ( ihned při nástupu do zaměstnání )

– vypracování jednotlivých osnov školení dle platné legislativy

Obchodně-technické služby

– kontroly a revize ručních hasicích přístrojů a požárních vodovodů dle ČSN ISO 11602-2 vlastními zaměstnanci

– prodej a dodávka věcných prostředků PO vlastními zaměstnanci ( přenosné hasicí přístroje a požárních technika )

– zajištění pravidelných revizí komínů a požárních klapek vzduchotechniky

– dodávka výstražných tabulek

– prodej speciální požární techniky


© 2016 All rights reserved - Created by EXXO.cz | Tomáš Hlad